محصولات دایان تجهیز صفحه ۱ (شرکت دایان تجهیز ایران فعالیت خود را در رمینه تولید انواع ویلچر ومتعلقات آن از سال 1393 آغاز کرد. در صنعت تجهیزات پزشکی، دایان تجهیز ایران در نظر دارد با استفاده از تجربیات کارشناسان متخصص وتوانا به برندی برتر از لحاظ کیفی و کمی در منطقه خاور میانه قرار گیرد. مجموعه نوآوری‌ها و تلاش‌های تیم کاری دایان تجهیز ایران وتعهد بر کیفیت محصول و مشتری مداری، این شرکت تولیدی را در مجموعه‌ای خوشنام در میان مشتریان پر آوازه در بازار ایران قرار داده است.)
دسته بندی :
محصولات موجود